אמנות מתוך הנשמה במלחמה
Art from the Soul in days of War

Naomi Fuks

נעמי פוקס

“Passion is one great force that unleashes creativity, because if you’re passionate about something, then you’re more willing to take risks.”

Yo-Yo Ma

5/5 (8 Reviews)
אני במרחק לחיצת כפתור 🙂