אמנות מתוך הנשמה במלחמה

“Passion is one great force that unleashes creativity, because if you’re passionate about something, then you’re more willing to take risks.”

Yo-Yo Ma

5/5 (7 Reviews)
אני במרחק לחיצת כפתור 🙂